Domů | Nahoru | 04.-05. 2013 | 06.-09. 2013 | 10.-12. 2013 | Fotogalerie

 

Teplá a studená kuchyně dle Národní soustavy kvalifikací

CZ.1.07/3.2.11/02.0045

Vzdělávací společnost CEARA s.r.o. realizuje od října 2012 vzdělávací projekt zaměřený na úplnou profesní kvalifikaci oboru KUCHAŘ. Realizaci projektu nám umožnil grant z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt probíhá po dobu roku a půl – od října 2012 do dubna 2014. Odbornou garanci nám poskytuje partner projektu – SOU společného stravování Poděbrady.
V čem je projekt inovativní?

V rámci Středočeského kraje v současné době neexistuje ucelená nabídka dalšího vzdělávání oboru KUCHAŘ, vytvořená v souladu s Národní soustavou kvalifikací. Jedná se o úplnou kvalifikaci tvořenou 5 profesními kvalifikacemi. V celém kraji tudíž nejsou realizovány vzdělávací programy v daném oboru v návaznosti na NSK a je zde pouze jediná autorizovaná osoba pro jednu z dílčích kvalifikací. Tuto absenci bude možné pomocí projektu odstranit. Realizace projektu zlepší dostupnost těchto vzdělávacích programů i zkoušek profesních kvalifikací pro obyvatele Středočeského kraje, umožní jim rozšířit si a prohloubit své profesní kompetence, čímž se zvýší jejich šance uspět na trhu práce v regionu.

V jaké je projekt fázi?

V současné době probíhá kurz profesní kvalifikace Příprava teplých pokrmů, kde si frekventanti vyzkoušeli přípravu klasických českých jídel, ale i specialit mezinárodní kuchyně či přípravu tzv. zdravých pokrmů. Lektoři připravili zajímavou skladbu pokrmů od přípravy různých druhů mas až po přípravu vegetariánských jídel. Důležitým faktorem je kvalita surovin, protože si uvědomujeme, že na náš život budou kladeny i vyšší požadavky.

V následujících měsících se frekventanti kurzu vrhnou na přípravu pokrmů studené kuchyně, která byla a neustále bude součástí našeho jídelníčku. Vzhledem ke specifikům této kuchyně se bude jednat o velmi kreativní a zajímavou práci. Dále se bude pokračovat přípravou pokrmů rychlého občerstvení a minutek.

Co je národní soustava kvalifikací?

Národní soustava kvalifikací je veřejně dostupný seznam všech úplných a dílčích resp. profesních kvalifikací uznávaných na území celé České republiky. Prostřednictvím tzv. kvalifikačních a hodnoticích standardů jsou zde popsány nejenom úplné kvalifikace (jako je např. Kuchař), které člověk získá během studia na škole, ale také tzv. profesní kvalifikace, které jsou částí určitého povolání, např. Příprava pokrmů studené kuchyně. Národní soustava kvalifikací tak pomáhá lidem, kteří pracují nad rámec svého původního povolání a nemají k tomu žádné osvědčení. (více na: http://ceara.cz/teplstudkuch.htm.)