CZ  EN

Domů | Nahoru | 04.-05. 2013 | 06.-09. 2013 | 10.-12. 2013 | Fotogalerie

 

Teplá a studená kuchyně dle Národní soustavy kvalifikací

CZ.1.07/3.2.11/02.0045

Vzdělávací společnost CEARA s.r.o. realizuje od října 2012 vzdělávací projekt zaměřený na úplnou profesní kvalifikaci oboru KUCHAŘ. Realizaci projektu nám umožnil grant z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt probíhá po dobu roku a půl – od října 2012 do dubna 2014. Odbornou garanci nám poskytuje partner projektu – SOU společného stravování Poděbrady.

V rámci projektu Teplá a studená kuchyně dle Národní soustavy kvalifikací proběhlo během víkendu 6. - 7. dubna první setkání s vybranými účastníky vzdělávacího kurzu Kuchaře-kuchařky. Setkání probíhalo v příjemné atmosféře v prostorách Labenky, střediska praktického vyučování SOU společného stravování v Poděbradech.
Setkání s účastníky zahájili realizátoři celého projektu, zástupci nymburské vzdělávací společnosti CEARA, kteří ještě jednou projekt Teplá a studená kuchyně dle Národní soustavy kvalifikací představili. Následovala úvodní slova paní ředitelky ze SOU společného stravování Poděbrady paní Heleny Klimešové a představení jednotlivých lektorů – mistrů ze SOU společného stravování Poděbrady, kteří nastínili harmonogram aktivit kurzu a další praktické aspekty a celému projektu zajišťují garanci. Na to pak již navázalo představení jednotlivých účastníků kurzu Kuchaře-kuchařky, jejich motivaci k účasti a očekávání od celého kurzu. Během prvního dne byli účastníci seznámeni s provozem na Labence, s recepturami teplé kuchyně, normováním a dalšími praktickými úkony, jež jsou pro kuchaře nezbytné. „Celý kurz je pro mne velmi efektivní. Účastník kurzu získá úplně jiný nadhled na vaření, protože se učí jak se správně vařit má. Jsem velmi ráda, že jsem byla do kurzu vybrána. Rozšířím si vlastní vzdělání, získám osvědčení o odborné způsobilosti a v neposlední řadě se seznámím s novými lidmi. Myslím si, že tvořit takovéto vzdělávací projekty má velký smysl.“ říká Kamila Brunclíková, jedna z účastnic kurzu.
Celý kurz probíhá v průběhu jednoho roku, od dubna 2013 do dubna 2014 a skládá se z pěti tematických částí: příprava teplých pokrmů, příprava pokrmů studené kuchyně, příprava minutek, příprava pokrmů rychlého občerstvení a kuchař expedient. Výuka byla vytvořena jako víkendová, aby se jí mohli zúčastnit i zájemci, pro které je prezenční forma výuky neakceptovatelná. Úspěšný absolvent získá Osvědčení o odborné způsobilosti. Zároveň v rámci projektu vznikne e-learningová podpora a edukační materiály.