Domů | Kdo | Co | Kde | Proč | Projekty | S kým

 
 

KDO jsme

Ceara není jenom státem v Brazílii, ke kterému máme osobní vztahy, ale také názvem společnosti, zaměřené na celoživotní vzdělávání, jakožto nezbytnou a určující podmínku uplatnění člověka v naší době.

Inspirující a zábavné – takové jsou naše aktivity

Cokoli děláš, udělej napoprvé dokonale, chyby najdeš v opravách

3x slyšet, 2x vidět, 1x udělat sám

 

          MH

Marie Hanušová - jednatelka, ředitelka
Profesní zaměření: VŠE obor finance

Pracovní zkušenosti:
 
1992 - dosud     lektorka vzdělávání dospělých - vzdělávací a rekvalifikační kurzy v oblasti pracovně právní, finanční, daňové a účetní, kurzy soft skills, finanční gramotnosti, time management, OSVČ účetní poradenství

2005 - dosud     manažerka projektů OP RLZ, OP LZZ, JPD 3, OP VK, Grundtvig

2009 - 2010        Svaz průmyslu a dopravy ČR - regionální manažer pro Středočeský kraj

Šárka Dvořáková – projektová manažerka
Profesní zaměření: UP v Olomouci, obor Mezinárodní rozvojová studia

2008 – 2010        projektová koordinátorka mezinárodních vzdělávacích projektů

2010 – dosud     manažerka projektů OP VK, Leonardo da Vinci

Eva Hovorková – projektová manažerka
Profesní zaměření: Střední škola společného stravování Poděbrady

2006 – 2007 účetní projektu „Najdi si práci ve Středočeském kraji“

2007 – 2013 odborný referent sekce vzdělávání ve státní a veřejné správě

2013 – dosud manažerka projektů OP VK
 

Projektový manažer
Šárka Dvořáková – rozvojové projekty
Karel Hanuš – SZIF, investiční projekty
Karolína Hanušová  – OP LZZ, OP VK
Marie Hanušová  - OP RLZ, JPD 3, OP LZZ, OP VK, NAEP, SZIF
Ivana Šmejdová – OP RLZ, OP VK, NAEP, SZIF

Překladatelství:
Jolana Hanušová - angličtina, portugalština, španělština, němčina
Kristýna Elišková - francouzština
Oldřich Vejvoda - angličtina, francouzština
Radomír Valeš - norština, nizozemština, business english

Reklamní služby
Pavel Hanuš
Ivana Šmejdová

Firemní vzdělávání
v oborech hotelnictví a cestovní ruch, průmysl a stavebnictví, sociální služby

DVPP
Andragogika