CZ  EN

Domů | Nahoru

 

 

Informace k projektu:

Projekt „Další vzdělávání v možnostech mezinárodní spolupráce“ reaguje na výzvu Středočeského kraje Středočeský kraj – Výzva č. 2 pro GP – oblast podpory 3.2  (oblast Další vzdělávání). Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu (ESF). Cílem projektu je zlepšit ve Středočeském kraji nabídku dalšího vzdělávání, a to vzdělávání ve velmi důležité oblasti, jíž je zapojení do mezinárodních projektů.

Evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují významnou přidanou hodnotu po obsahové i finanční stránce, Česká republika však v tomto ohledu zaostává za většinou zemí EU a potenciál mezinárodních programů plně nevyužívá. Projekt „Další vzdělávání v možnostech mezinárodní spolupráce“ si klade za cíl právě tyto nedostatky odstranit. Prostředkem k tomu bude především vytvoření b-learningového kurzu zaměřeného jednak na neziskový, jednak na veřejný sektor a metodiky pro lektory.

V průběhu projektu bude nejprve vytvořen obsah kurzu, který bude průběžně konzultován s lektory a poté převeden do formy metodiky pro lektory a vzdělávacího portálu pro účastníky dalšího vzdělávání. Součástí portálu budou i e-learningové kurzy ve dvou zaměřeních – jednak na neziskový, jednak na veřejný sektor.

Kurzy i metodika budou v průběhu projektu otestovány na skupině lektorů měkkých dovedností. Lektoři se v průběhu projektu vyjadřují k podobě metodiky a vzdělávacího portálu a následně si vyzkouší z pomocí těchto nástrojů vést vzdělávací kurzy v různých místech Středočeského kraje.

Přínosy projektu:

§  vyškolení osmi lektorů v oblasti vzdělávání v mezinárodní spolupráci

§  vyškolení 64 účastníků dalšího vzdělávání v možnostech mezinárodní spolupráce (proběhne osm kurzů po osmi účastnících)

§  vznik metodiky pro lektory, kteří by v této oblasti chtěli vyučovat

§  vznik vzdělávací platformy, která bude mimo jiné obsahovat e-learningové kurzy, databázi úspěšných projektů, burzu projektů a fórum pro výměnu zkušeností s mezinárodní spoluprací

Cílem projektu je zvýšit počet jednotlivců, kteří znají mezinárodní dotační programy a umějí je aktivně využívat. S tím souvisí také cíl zvýšení celkového počtu účastníků v mezinárodních evropských programech ze Středočeského kraje, což povede k následnému zlepšení situace v kraji díky mezinárodní spolupráci a přísunu know-how i dodatečných finančních prostředků z mezinárodních dotačních programů