Domů | Cíle | Obsah modulů | Studijní materiály | Průběh 11.13.-01.14 | Průběh 02.14.– 03.14 | Průběh 05.14.-06.14. | Průběh 08.- 10.14. | Průběh 11.-12.2014 | Užitečné odkazyk předškolnímu vzdělávání

 
 
Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje
CZ.1.07/1.3.48/02.0045

Cílem projektu je zlepšení kompetencí pedagogických a řídících pracovníků mateřských škol prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s důrazem na kurikulární reformu.

Tvorba metodiky

V prvních fázi projektu byl sestaven tým metodiků, skládající se z různých kvalifikovaných odborníků na dané téma. V měsících červen až říjen byla vytvořena metodika pro 10 vzdělávacích modulů: Evaluace a inovace ŠVP, Metodika a didaktika práce s dětmi předškolního věku, Pedagogicko-psychologická diagnostika, Děti se specifickými potřebami včetně nadaných, Environmentální výchova, Metodika výuky cizího jazyka pro děti předškolního věku, Komunikační dovednosti, Asertivní řešení stresových a konfliktních situací, Image pedagoga a Rozvoj manažerských kompetencí. Všechny vzdělávací moduly byly podány k akreditaci v rámci systému DV PP na MŠMT.

Realizace vzdělávacích modulů

Vzdělávací aktivity jsme začali realizovat v měsíci září – Asertivní řešení stresových a konfliktních situací v Mladé Boleslavi. Seminářů se zúčastnilo 9 účastníků. V Mladé Boleslavi byl o tento modul velký zájem, proto se otevřel ještě jeden kurz tohoto vzdělávacího modulu. V měsíci říjnu – Metodika a didaktika práce s dětmi předškolního věku v Mladé Boleslavi a Nymburce,
kterého se zúčastnilo 16 účastníků. V měsíci listopadu další semináře Metodika a didaktika práce s dětmi předškolního věku v Mladé Boleslavi a Environmentální výchova.

V prosinci proběhl v Nymburce vzdělávací modul Environmentální výchova. V měsíci lednu seminář Pedagogicko-psychologická diagnostika v Nymburce. Metodika a didaktika práce s dětmi předškolního věku v Kutné Hoře. V měsíci únoru Pedagogicko-psychologická diagnostika v Mladé Boleslavi. Děti se specifickými potřebami včetně nadaných v Nymburce. Environmentální výchova v Kutné Hoře.

>>>Souhrnná zpráva o realizaci projektu<<<<