Domů | Nahoru | 04.-05. 2013 | 06.-09. 2013 | 10.-12. 2013 | Fotogalerie | Studijní materiály

 
 

Co je v projektu Teplá a studená kuchyně podle NSK nového?

V měsíci říjen jsme v projektu zakončili profesní kvalifikaci Příprava teplých pokrmů a v listopadu jsme se nesměle vrhli na přípravu pokrmů v rámci Studené kuchyně. V prosinci výuka neprobíhá, vzhledem k probíhající rekonstrukci Labenky (středisko praktické výuky SOU Poděbrady). Nicméně účastníci projektu nezahálí, protože se připravují na zkoušky z profesních kvalifikací, které proběhnou během víkendu ve dnech 11.-12.1. 2014. CEARA s.r.o. je tzv. autorizovanou osobou úplné profesní kvalifikace oboru kuchař. Zkoušky budou probíhat z následujících profesních kvalifikací:

• Příprava teplých pokrmů
• Příprava pokrmů studené kuchyně
• Kuchař expedient
 

Zkoušky z profesních kvalifikací

Téměř polovina našich občanů pracuje v jiné profesi, než pro kterou studovali na škole. Přestože třeba svou práci zvládají, nemají pro ni žádný doklad, vysvědčení, osvědčení… Národní soustava kvalifikací tento problém řeší a umožňuje každému, kdo má potřebné znalosti a kompetence, aby složil zkoušku před tzv. autorizovanou osobou, obdrží celostátně platné osvědčení o získání profesní kvalifikace. Toto osvědčení je veřejnou listinou podobně jakou jsou vysvědčení či výuční listy, ale také řidičský či občanský průkaz.  V současné době je vytvářen Evropský rámec kvalifikací, který mobilitu v rámci EU usnadní, neboť stanoví převodník mezi kvalifikačními soustavami členských států EU.

Jak je to s výučním listem?

Osoba, která získá osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace, bude moci na příslušné škole nebo učilišti složit zkoušku předepsanou pro příslušnou úplnou profesní kvalifikaci tzn. závěrečnou učňovskou nebo maturitní zkoušku a získat certifikát o dosažení určitého stupně vzdělání (výuční list či maturitní vysvědčení), aniž by musel absolvovat předchozí školní vzdělávání. (zdroj: Národní ústav pro vzdělávání, www. http://www.nuv.cz/nsk2)

Více informací o projektu: http://ceara.cz/teplstudkuch.htm

Více o Národní soustavě kvalifikací: http://narodni-kvalifikace.cz/ či http://www.nuv.cz/nsk2/zkousky-z-profesnich-kvalifikaci

 

 

Výukové materiály najdete >>ZDE>>