Domů | Kdo | Co | Kde | Proč | Projekty | S kým

 

 

Consultation

 • konzultace projektových záměrů

 • poradenství a výběr nejvhodnějších dotačních titulů zpracování projektových žádostí OP VK, OPLZZ, OPPA,  MAS, Leonardo da Vinci, SZIF, NAEP


Education

 • jazykové vzdělávání dospělých

 • DVPP - jsme akreditovanou institucí v systému DV PP MŠMT ČR, Č.j.: MŠMT-2683/2013-201
  -akreditované kurzy:
  Č.j.: MSMT -2545/2013-201-12
  1. Základy vzdělávání dospělých a Národní soustava kvalifikací
  2. Marketing pro vzdělávací instituce

 • akreditované rekvalifikační kurzy
  - počítačové kurzy
  - kurzy účetnictví

 • firemní vzdělávání
  - soft skills
  - ekonomika pro neekonomy
  - kurzy finanční gramotnosti

 • základy podnikání


Age management

 • personální audit

 • plán vzdělávacích potřeb


Realization

 • realizace Vašich projektů EU

 • překladatelství AJ, ŠJ, NJ, Portugalština

Naše projekty v realizaci

Advertisement

 • reklamní a propagační služby