Domů | Cíle | Obsah modulů | Studijní materiály | Průběh 11.13.-01.14 | Průběh 02.14.– 03.14 | Průběh 05.14.-06.14. | Průběh 08.- 10.14. | Průběh 11.-12.2014 | Užitečné odkazyk předškolnímu vzdělávání

 
 
Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje
CZ.1.07/1.3.48/02.0045

Cílem projektu je zlepšení kompetencí pedagogických a řídících pracovníků mateřských škol prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s důrazem na kurikulární reformu.

(průběh listopad 2013 až leden 2014)

 

Tvorba metodiky

V prvních fázi projektu byl sestaven tým metodiků, skládající se z různých kvalifikovaných odborníků na dané téma. V měsících listopad až prosinec byla vytvořena metodika zbývajících vzdělávacích modulů: Adaptace na změny, Motivace a Práce na PC, který byl rozdělen na 3 tematické části. Všechny vzdělávací moduly byly v lednu podány k akreditaci v rámci systému DV PP na MŠMT. Na základě připomínek akreditační komise MŠMT byl přepracován kurz a název Pedagogická diagnostika a Děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Realizace vzdělávacích modulů
V měsících listopad 2013 až leden 2014 proběhlo několik kurzů, jak v Mladé Boleslavi, tak v Nymburce a v Kutné Hoře. Byly dokončeny kurzy Metodika a didaktika práce s dětmi předškolního věku a Asertivní řešení stresových a konfliktních situací ve městech Mladá Boleslav a Nymburk. O tento vzdělávací modul je zájem i v Kutné Hoře, v lednu zde proběhl kurz Metodika a didaktika práce s dětmi předškolního věku s lektorkou Věrou Železnou.
V listopadu proběhl v Mladé Boleslavi kurz Environmentální výchova s lektorkou PaedDr. Vladimírou Hornáčkovou v Mladé Boleslavi, tento vzdělávací modul proběhl v prosinci a v lednu také v Nymburce. V lednu proběhl také první jednodenní seminář na téma Grafomotorika u předškolních dětí. Vzhledem k situaci, že byl o tento jednodenní seminář velký zájem, bude realizován v únoru ještě jednou.

Jaké kurzy připravujeme?

V nejbližších měsících připravujeme kurzy: Děti se speciálními vzdělávacími potřebami, který proběhne v Nymburce s lektorem PhDr. Pavlem Ziklem, PhD, kurz Motivace s lektorem RNDr. Petrem Pokorným. V Mladé Boleslavi je plánován kurz Pedagogické diagnostiky s lektorkou PhDr. Blankou Křováčkovou a Komunikační dovednosti s lektorem Mgr. et Mgr. Jakubem Švecem. V Kutné Hoře proběhne vzdělávací modul Environmentální výchova s lektorkou PhDr. Vladimírou Hornáčkovou, PhD.Kontaktní osoba projektu:
Eva Hovorková, věcná manažerka projektu
CEARA s.r.o., Palackého 222, Nymburk
Mobil: 724/706 344
Email: eva.hovorkova@ceara.cz